Проекти

Залучення громадян у визначенні пріоритетів, розробки і реалізації місцевих стратегій розвитку (SolveNet)

Код MIS-ETC 1473

Загальна мета: Нарощування потенціалу громадських організацій з метою зміцнення їх ролі у визначенні пріоритетів, розробки і реалізації місцевої та регіональної політики в галузі розвитку суспільних відносин.

Конкретні цілі:
• Створення мережі організацій громадянського суспільства з Румунії, України, Вірменії та Республіки Молдова, які будуть підтримувати та сприяти залученню громадян.
• Створення та активація нових інструментів залучення громадян.
• Розширення співпраці між громадянським суспільством та державним управлінням в процесі прийняття рішень.
• Стимулювання участі у підприємницькому середовищі в місцевій та регіональній політиці розвитку та створення державно-приватних партнерств.

Цільові групи:
• Неурядові організації з чотирьох країн: Румунія, Республіка Молдова, Україна та Вірменія.
• Administrații publice locale care reprezintă ordonatori de credite din cele patru țări: prefecturi, consilii locale și regionale, primării.
• Mediul de afaceri din cele patru țări (50 antreprenori din IMM-uri).Термін реалізації:   12.06.2013 - 11.12.2014
Статус:    finished

Фото

Інші проекти