Проекти

Бізнес середовище - просування та сталий розвиток

Код MIS-ETC 2458

www.agrofood-lowdanube.ro

Головний партнер/Аплікант:
Повітова Рада Галац (Галац, Румунія)
Партнери:
Торгово-промислова та Сільськогосподарська Палата м. Галац (Галац, Румунія)
Агентство Транскордонного Співробітництва та Європейської Інтеграції (Кагул, Республіка Молдова)
Кагульська Районна Рада (Кагул, Республіка Молдова)
Регіональний Фонд Підтримки Підприємництва в Одеській області (Одеса, Україна)
ГО Агентство Сталого Розвитку та Європейської Інтеграції "Єврорегіон "Нижній Дунай" (Ізмаїл, Україна)

Головна мета:
Вдосконалення та розширення транскордонного співробітництва між відомствами в повіті Галаць, Румунія, району Кагул, Республіка Молдова, Ізмаїльського району та Одеської області, Україна в сфері розвитку регіональної економіки.

Конкретні цілі:
- підвищення рівня знань інституційних суб'єктів з метою сприяння економічному розвитку шляхом надання рішень та обміну передовим досвідом для вирішення спільних проблем у бізнес середовищі;
- полегшення транскордонної взаємодії між інституційними партнерами з метою сприяння місцевій економіці.

Цільова група:
Державні та приватні установи, які представляють або надають підтримку та допомогу підприємництву у зоні реалізації проекту – Повіт Галац, Румунія, район Кагул, республіка Молдова, Ізмаїльський район та Одеська область, Україна.

Координація заходів та зв’язок, управління проектом:
- організація командних нарад/зустрічей з приводу основних напрямків діяльності проекту;
- підготовка та подання доповідей про хід роботи.

Контекстний аналіз можливостей розвитку регіону Нижній Дунай:
- здійснення візитів членами проектної команди з дослідницькою метою;
- розвиток аналітичних робіт з:
 • потенціалу розвитку підприємництва в прикордонних районах;
 • довгострокових можливостей для розвитку бізнесу;
 • наявних ресурсів та послуг, необхідних для підтримки місцевої економіки;
 • заходи з підтримки розвитку підприємництва в прикордонному регіоні Нижнього Дунаю.
Створення можливостей для просування та заохочення:
- здійснення візитів членами проектної команди з дослідницькими цілями;
- створення засобів зв'язку та інформації:
 • онлайн платформа економічної зони;
 • 6 тематичних посібників: державно-приватне партнерство, сертифікат походження, стандарти якості та охорони здоров'я, корпоративна соціальна відповідальність, віртуальний транскордонний бізнес, розробка бізнес-плану (на румунській, російській та англійській мові);
 • 1 каталог з організаціями, які працюють в господарсько-харчовій сфері в регіоні, охопленим проектом.

Заходи з розвитку економічного середовища:
- реалізація дослідницької кампанії, яка містить 18 тематичних семінарів з наступних тем: державно-приватне партнерство, сертифікат походження, стандарти якості та охорони здоров'я, корпоративна соціальна відповідальність, віртуальний транскордонний бізнес, розробка бізнес-плану / управління проектами;
- проведення 3 тренінгів на тему "Розробка бізнес-плану";
- організація тематичних виставок для просування зональної економіки у господарсько-харчовій сфері.

Очікувані результати:
- розвиток 4-х галузевих досліджень щодо місцевого бізнесу:
 • потенціал для розвитку підприємництва в контексті регіональних кордонів;
 • можливості бізнесу в контексті сталого розвитку;
 • визначення існуючих ресурсів та послуг, необхідних для підтримки місцевої економіки;
 • складання плану дій з розвитку підприємництва в прикордонному регіоні Нижнього Дунаю.
- створення он-лайн платформи, яка міститиме інформацію про зональну економіку;
- створення 6 тематичних посібників на румунській, російській та англійській мові з тематикою яку виберуть представники бізнес-середовища в передбаченій зоні;
- тримовний каталог підприємств які працюють в господарсько-харчовій сфері;
- комунікаційна дослідницька кампанія, цільовою групою якої буде бізнес-середовище;
- тематична виставка сприянню місцевій економіці;
- 6 заходів для просування проекту;
- виробництво та розповсюдження рекламних матеріалів (плакати, листівки, roll-up-и);
- 5 прес релізів.


Термін реалізації:   29.08.2013 - 30.12.2014
Статус:    finished

Фото

Інші проекти