Проекти

LeNetEco 2 - Створення навчальної мережі для консолідації зусиль спільного екологічного контролю та моніторингу Басейні Чорного моря 2

Номер проекту BSB-1088

Структура програми

Конкретна мета програми

2. Сприяння координації охорони навколишнього середовища і спільного скорочення морського сміття в басейні Чорного моря

Пріорітет програми

Пріоритет 2.1 Поліпшення спільного екологічного моніторингу

 

Загальна мета проекту LeNetEco - консолідувати зусилля та активізувати суспільство в країнах Басейну Чорного моря шляхом здійснення екологічного контролю та моніторингу екологічної ситуації та її покращення в дельтах річок басейну Чорного моря.

 

Конкретні цілі проекту

1. Забезпечити доступ до освітніх ресурсів, знань та інформації у галузі охорони навколишнього середовища шляхом створення електронного ресурсу екологічного навчання та інформування.

2. Підвищити культурний та освітній потенціал громадян країн Басейну Чорного моря у сфері охорони навколишнього середовища шляхом розробки навчальної програми з екології.

3. Посилити співпрацю, накопичені знання та інформацію для забезпечення стабільного функціонування платформи LeNetEco та дати можливість іншим країнам та організаціям використовувати та розвивати її

 

LeNetEco 2 Партнерство

Головний партнер:

Університет Данубіус м. Галац

800654, Румунія, м. Галац, вул. Галац 3

E-mail: alinaraileanu@univ-danubius.ro

 

Партнер проекту 2:

Агентство Сталого Розвитку та

Європейської Інтеграції «Єврорегіон Нижній Дунай»

68600, Україна, м. Ізмаїл, вул. Кишинівська буд. 58

E-mail: asdei.euroregion@gmail.com

 

Партнер проекту3:

Одеський національний політехнічний університет

65044, Україна, м. Одеса, пр. Шевченко буд. 1а

E-mail: nataliyamitrofanova3@gmail.com

 

Партнер проекту4:

Університет "Проф. Д-р Асен Златаров"

8010, Болгарія, м. Бургас, пр. “Проф. Якімов”, 1

E-mail: rector@btu.bg

 

Партнер проекту5:

Асоціація транскордонного співробітництва

«Єврорегіон Нижній Дунай»

800119, Румунія, м. Галац, вул. Єроїлор, 64

E-mail: actedj@gmail.com

 

Партнер проекту6:

Екологічний консультаційний центр Кагул

3900, Р. Молдова, м. Кагул, вул. Б.П. Хашдєу, 7

E-mail: cce_cahul@yahoo.com

 

Очікувані результати

1. Основним і найважливішим результатом проекту є платформа LeNetEco, яка складається з трьох незалежних, але об'єднаних загальною метою частин.

По-перше, платформа LeNetEco суттєво зменшить проблему недостатнього знання громадян у країнах БСБ, особливо молоді, у галузі охорони навколишнього середовища та моніторингу.

Подруге, це буде місцем для публікації інформації про екологічну ситуацію дельт Басейну Чорного моря.

По-третє, це дозволить об'єднати зусилля різних соціальних груп громадян та організацій країн БСБ для контролю стану навколишнього середовища.

По-четверте, його створення сприятиме територіальній співпраці активних груп молоді, місцевих органів влади, лабораторій з екології, дослідників, громадських організацій.

По-п’яте, платформа LeNetEco та всі її частини будуть використовуватися та розвиватися після закінчення проекту, тобто бути результатом проекту тривалий час.

2. Наступним, але не менш важливим результатом досягнення загальної мети проекту є створення навчальної програми у галузі охорони навколишнього середовища та моніторингу екологічної ситуації. Ця програма складається з 5 навчальних курсів, орієнтованих на вибрані цільові групи.

3. Ще одним результатом проекту є підготовка учасників у п'яти пілотних групах у країнах-партнерах проекту загальною кількістю 960 осіб, 600 з яких - учні та студенти.

4. Похідний, але дуже важливий результат - це наявність он-лайн версії навчальної програми та навчальних матеріалів, їх розміщення на платформі LeNetEco. Вони будуть використані після закінчення проекту.

5. Кінцевим результатом проекту, який відображає всі попередні результати, є спільна діяльність активних груп громадян країн БСБ, обмін інформацією про екологічну ситуацію. Проект надає можливість громадянам інших країн Чорноморського басейну брати участь у цьому заході. 

Період реалізації проекту:

01.08.2020-31.07.2022

Бюджет проекту:

Загальна вартість проекту: 773 030.00 Євро

Грант: 711 187.60 Євро(92%); Співфінансування: 61 842.40 Євро(8%)




Читати далі

CULTOUR-BSB - Розвиток стійкого культурного туризму в Басейні Чорного моря

Основною метою проекту є спільна розробка і просування транскордонних можливостей для бізнесу в сфері культурного туризму.
Конкретні цілі:
• Поліпшення співпраці між країнами, що розвиваються, та посилення обміну знаннями та спілкування між усіма відповідними зацікавленими сторонами у секторі туризму
• Створення більш міцних транскордонних можливостей для бізнесу в культурному туризмі в межах БЧМ
• Підвищення привабливості сектора туризму за допомогою малих інвестицій в регіоні БЧМ та використання нових технологій та інтерактивних інструментів для просування заходів
Заходи в рамках проекту
1. Розширення українського туристичного потенціалу за рахунок проекту інвестицій, що підвищить привабливість «Міського саду» в м. Ізмаїл;
2. Участь у стартовій конференції (Болгарія);
3. Підготовка аналізу потенціалу туризму, включаючи оцінку якості існуючих культурних туристичних об'єктів у відповідній сфері в країнах БЧМ;
4. Організація транскордонного семінару щодо розробки спільної стратегії для просування транскордонного туризму;
5. Розробка туристичних маршрутів, що охоплюють відповідну територію в кожній країні партнера;
6. Розробка 15 спільних туристичних маршрутів через 5 країн-партнерів;
7. Організація тренінгу для зацікавлених сторін у сфері туризму;
8. Участь у зустрічах команди проекту (Румунія, Болгарія, Грузія, Туреччина);
9. Участь у транскордонному семінарі щодо розробки спільної стратегії для просування транскордонного туризму (Румунія, Болгарія, Грузія, Туреччина);
10. Участь у заходах програми BSB, зустрічах зі Спільним Технічним Секретаріатом;
11. Участь у фінальній конференції (Туреччина).
Структура транскордонного партнерства:
Головний бенефіціар (Аплікант): Муніципалітет м. Созополь (Болгарія);
Бенефіціар 2: Муніципалітет м. Констанца (Румунія);
Бенефіціар 3: ЕКОЦЕНТР  охорони навколишнього середовища (Грузія);
Бенефіціар 4: Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради (Україна);
Бенефіціар 5: Агентство Сталого Розвитку та Європейської Інтеграції «Єврорегіон «Нижній Дунай» (Україна);
Бенефіціар 6: Губернаторство Дюздже (Туреччина).
Загальний бюджет проекту: 994 250 євро (співфінансування - 8%)

Читати далі

Залучення громадян у визначенні пріоритетів, розробки і реалізації місцевих стратегій розвитку (SolveNet)

Код MIS-ETC 1473

Загальна мета: Нарощування потенціалу громадських організацій з метою зміцнення їх ролі у визначенні пріоритетів, розробки і реалізації місцевої та регіональної політики в галузі розвитку суспільних відносин.

Конкретні цілі:
• Створення мережі організацій громадянського суспільства з Румунії, України, Вірменії та Республіки Молдова, які будуть підтримувати та сприяти залученню громадян.
• Створення та активація нових інструментів залучення громадян.
• Розширення співпраці між громадянським суспільством та державним управлінням в процесі прийняття рішень.
• Стимулювання участі у підприємницькому середовищі в місцевій та регіональній політиці розвитку та створення державно-приватних партнерств.

Цільові групи:
• Неурядові організації з чотирьох країн: Румунія, Республіка Молдова, Україна та Вірменія.
• Administrații publice locale care reprezintă ordonatori de credite din cele patru țări: prefecturi, consilii locale și regionale, primării.
• Mediul de afaceri din cele patru țări (50 antreprenori din IMM-uri).

Читати далі

Бізнес середовище - просування та сталий розвиток

Код MIS-ETC 2458

www.agrofood-lowdanube.ro

Головний партнер/Аплікант:
Повітова Рада Галац (Галац, Румунія)
Партнери:
Торгово-промислова та Сільськогосподарська Палата м. Галац (Галац, Румунія)
Агентство Транскордонного Співробітництва та Європейської Інтеграції (Кагул, Республіка Молдова)
Кагульська Районна Рада (Кагул, Республіка Молдова)
Регіональний Фонд Підтримки Підприємництва в Одеській області (Одеса, Україна)
ГО Агентство Сталого Розвитку та Європейської Інтеграції "Єврорегіон "Нижній Дунай" (Ізмаїл, Україна)

Головна мета:
Вдосконалення та розширення транскордонного співробітництва між відомствами в повіті Галаць, Румунія, району Кагул, Республіка Молдова, Ізмаїльського району та Одеської області, Україна в сфері розвитку регіональної економіки.

Конкретні цілі:
- підвищення рівня знань інституційних суб'єктів з метою сприяння економічному розвитку шляхом надання рішень та обміну передовим досвідом для вирішення спільних проблем у бізнес середовищі;
- полегшення транскордонної взаємодії між інституційними партнерами з метою сприяння місцевій економіці.

Цільова група:
Державні та приватні установи, які представляють або надають підтримку та допомогу підприємництву у зоні реалізації проекту – Повіт Галац, Румунія, район Кагул, республіка Молдова, Ізмаїльський район та Одеська область, Україна.

Координація заходів та зв’язок, управління проектом:
- організація командних нарад/зустрічей з приводу основних напрямків діяльності проекту;
- підготовка та подання доповідей про хід роботи.

Контекстний аналіз можливостей розвитку регіону Нижній Дунай:
- здійснення візитів членами проектної команди з дослідницькою метою;
- розвиток аналітичних робіт з:
 • потенціалу розвитку підприємництва в прикордонних районах;
 • довгострокових можливостей для розвитку бізнесу;
 • наявних ресурсів та послуг, необхідних для підтримки місцевої економіки;
 • заходи з підтримки розвитку підприємництва в прикордонному регіоні Нижнього Дунаю.
Створення можливостей для просування та заохочення:
- здійснення візитів членами проектної команди з дослідницькими цілями;
- створення засобів зв'язку та інформації:
 • онлайн платформа економічної зони;
 • 6 тематичних посібників: державно-приватне партнерство, сертифікат походження, стандарти якості та охорони здоров'я, корпоративна соціальна відповідальність, віртуальний транскордонний бізнес, розробка бізнес-плану (на румунській, російській та англійській мові);
 • 1 каталог з організаціями, які працюють в господарсько-харчовій сфері в регіоні, охопленим проектом.

Заходи з розвитку економічного середовища:
- реалізація дослідницької кампанії, яка містить 18 тематичних семінарів з наступних тем: державно-приватне партнерство, сертифікат походження, стандарти якості та охорони здоров'я, корпоративна соціальна відповідальність, віртуальний транскордонний бізнес, розробка бізнес-плану / управління проектами;
- проведення 3 тренінгів на тему "Розробка бізнес-плану";
- організація тематичних виставок для просування зональної економіки у господарсько-харчовій сфері.

Очікувані результати:
- розвиток 4-х галузевих досліджень щодо місцевого бізнесу:
 • потенціал для розвитку підприємництва в контексті регіональних кордонів;
 • можливості бізнесу в контексті сталого розвитку;
 • визначення існуючих ресурсів та послуг, необхідних для підтримки місцевої економіки;
 • складання плану дій з розвитку підприємництва в прикордонному регіоні Нижнього Дунаю.
- створення он-лайн платформи, яка міститиме інформацію про зональну економіку;
- створення 6 тематичних посібників на румунській, російській та англійській мові з тематикою яку виберуть представники бізнес-середовища в передбаченій зоні;
- тримовний каталог підприємств які працюють в господарсько-харчовій сфері;
- комунікаційна дослідницька кампанія, цільовою групою якої буде бізнес-середовище;
- тематична виставка сприянню місцевій економіці;
- 6 заходів для просування проекту;
- виробництво та розповсюдження рекламних матеріалів (плакати, листівки, roll-up-и);
- 5 прес релізів.

Читати далі

Енергія - транскордонний ресурс

Код MIS-ETC 1842

Головний партнер/Аплікант:
Повітова Рада Васлуй (Васлуй, Румунія)
Партнери:
Районна Рада Леова (Леова, Республіка Молдова)
Районна Рада Хинчешти (Хинчешти, Республіка Молдова)
Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради (Ізмаїл, Україна)
ГО Агентство Сталого Розвитку та Європейської Інтеграції "Єврорегіон "Нижній Дунай" (Ізмаїл, Україна)

Головні цілі:
Проект сприятиме поліпшенню економічної, соціальної та екологічної ситуації в прикордонній зоні, сприяючи ефективному використанню традиційних і поновлюваних джерел енергії для поліпшення енергетичної ефективності послуг громадського сектору.

Конкретні цілі:
- реалізація конкретних програм зі скорочення звичайного енергоспоживання з сектору громадських послуг в прикордонній зоні Васлуй-Леова-Хинчешти-Ізмаїл;
- нарощення потенціалу місцевих інституцій в прикордонній зоні Васлуй-Леова-Хинчешти-Ізмаїл з метою пошуку конкретних рішень для підвищення енергоефективності та використання відновлювальних джерел енергії у громадському секторі;
- розповсюдження використання сонячної енергії в системі охорони здоров’я та соціальній системі в прикордонній зоні Васлуй-Леова-Хинчешти-Ізмаїл.

Цільові групи:
- 30 місцевих громадських установ з 4 партнерських регіонів (громадські установи координуються партнерами), які пов’язані з охороною здоров’я, освітою, соціальною та культурною сферою місцевого населення), які будуть брати участь у розробці стратегії скорочення споживання енергії;
- 60 експертів, які представляють місцеві органи влади чотирьох партнерств залучених у програмі для передачі ноу-хау;
- 4 постачальника громадських послуг (3 лікарні – в Васлуй, Леова, Хинчешти та 1 Центр соціальних послуг в місті Ізмаїл) які матимуть користь від інвестицій в сонячні батареї для вироблення гарячої води.

Заходи:
I група заходів – Заходи з управління проекту, координація та комунікація.
II група заходів – Аналіз та планування заходів стосовно поновлювальних джерел енергії та енергоефективності.
III група заходів – Проведення програми передачі досвіду ноу-хау стосовно ефективного використання традиційних і поновлювальних джерел енергії.
IV група заходів – Реалізація пілотних інвестицій для використання сонячної енергії в сфері громадських послуг.
V група заходів – Просування проекту та результатів.

Основні очікувані результати:
- 300 транскордонних стратегій щодо скорочення звичайного споживання енергії у сфері комунальних послуг;
- 8 громадських консультацій в партнерських зонах щодо виявлення реальних потреб і включення найбільш актуальних стратегій різних проектів у галузі енергоефективності;
- енергоаудит на загальній площі у 60 000 квадратних метрів, з яких 30 000 – в повіті Васлуй, 10 000 – у районі Леова, 10 000 – в районі Хинчешти та 10 000 – у районі Ізмаїл;
- 2 програми передачі досвіду ноу-хау, де провідні експерти з науково-дослідницьких інститутів та університетів будуть запрошені з метою поділитися своїми знаннями та досвідом в галузі поновлювальних джерел енергії та енергоефективності;
- 1200 брошур, які включатимуть уроки, які, в свою чергу, будуть витягнуті з тих двох програм по передачі досвіду;
- 1200 листівок, які будуть містити короткий опис проекту;
- 4 пілотні інвестиції в рамках проекту: Повітова лікарня Васлуй, Районна лікарня Леова, Лікарня Карпінєнь (Хинчешти) та Центр соціальних послуг (сонячні панелі для виробництва гарячої води).

Читати далі

Час науки

Код MIS-ETC 2302

www.aedd.ro/ist/

Головний партнер/Аплікант:
Асоціація Екології та Сталого Розвитку (Яси, Румунія)
Партнери:
Асоціація Форум Румунських Винахідників (Яси, Румунія)
Асоціація "Maetonium" (Сорока, Республіка Молдова)
ГО Агентство Сталого Розвитку та Європейської Інтеграції "Єврорегіон "Нижній Дунай" (Ізмаїл, Україна)

Загальна мета проекту полягає у сприянні інтеграції молодого покоління – учнів середніх та старших класів, у суспільство, заснованій на знаннях, а також, заохочуючи їх участь в інноваційній діяльності та вибір кар'єри в галузі науки і технологічних розробок, які є дуже важливими для економічного, соціального та навколишнього середовища в прикордонних районах, тим самим, становлячи стале суспільство, сусідство та партнерство у даному регіоні.

Конкретні цілі

Розвиток Транскордонного Клубу науки і техніки для учнів в прикордонних районах, з метою поліпшення здатності вчителів впливати на кар'єрну орієнтацію у напрямку науки і техніки через активну участь в позакласній діяльності, технічного сприяння транскордонній взаємодії та обміну ідеями між викладачами та учнями.

Цільові групи

30 вчителів повіту Яси, району Сорока та Одеської області, які візьмуть участь у курсах з методів стимулювання технічної та наукової орієнтації та 60 студентів (учнів) середньої освіти в повіті Ясси, району Сорока та Одеської області, які візьмуть участь у спільних освітніх заходах для молодих людей з метою підвищення їх інтересу до науки і техніки.

Очікувані результати

1. Реалізація та сприяння розвитку інфраструктури та ресурсів, необхідних для реалізації проекту;

2. Транскордонний Клуб науки і техніки в прикордонному регіоні;

3. Підготовка 30 вчителів для того поліпшення формальних і неформальних методів викладання, з метою стимулювання інтересу студентів до науки і техніки;

4. Керівництво з найкращої практики для вчителів, а також, з методів стимулювання інтересу студентів до науки і техніки;

5. Студенти з прикордонних районів стануть ключем до майбутнього наукового та технічного розвитку регіону;

6. Учні середніх шкіл в прикордонному регіоні будуть брати активну участь у науково-технічній діяльності.

Читати далі

Чиста вода – необхідний ресурс для селян

Код MIS-ETC 1550

Головний партнер/Аплікант:
Stolniceni Village Mayor Hall (Столнічень, Республіка Молдова)
Партнери:
Dranceni Commune Mayor Hall (Дринчень, Румунія)
Районна Рада Хинчешти (Хинчешти, Республіка Молдова)
Утконосівська Сільська Рада (Утконосівка, Україна)
ГО Агентство Сталого Розвитку та Європейської Інтеграції "Єврорегіон "Нижній Дунай" (Ізмаїл, Україна)

Головні цілі:
Проект сприятиме поліпшенню економічної, соціальної та екологічної ситуації в прикордонній зоні, сприяючи ефективному використанню традиційних і поновлюваних джерел енергії для поліпшення енергетичної ефективності послуг громадського сектору.

Конкретні цілі:
- реалізація конкретних програм зі скорочення звичайного енергоспоживання з сектору громадських послуг в прикордонній зоні Васлуй-Леова-Хинчешти-Ізмаїл;
- нарощення потенціалу місцевих інституцій в прикордонній зоні Васлуй-Леова-Хинчешти-Ізмаїл з метою пошуку конкретних рішень для підвищення енергоефективності та використання відновлювальних джерел енергії у громадському секторі;
- розповсюдження використання сонячної енергії в системі охорони здоров’я та соціальній системі в прикордонній зоні Васлуй-Леова-Хинчешти-Ізмаїл.

Цільові групи:
- 30 місцевих громадських установ з 4 партнерських регіонів (громадські установи координуються партнерами), які пов’язані з охороною здоров’я, освітою, соціальною та культурною сферою місцевого населення), які будуть брати участь у розробці стратегії скорочення споживання енергії;
- 60 експертів, які представляють місцеві органи влади чотирьох партнерств залучених у програмі для передачі ноу-хау;
- 4 постачальника громадських послуг (3 лікарні – в Васлуй, Леова, Хинчешти та 1 Центр соціальних послуг в місті Ізмаїл) які матимуть користь від інвестицій в сонячні батареї для вироблення гарячої води.

Заходи:
I група заходів – Заходи з управління проекту, координація та комунікація.
II група заходів – Аналіз та планування заходів стосовно поновлювальних джерел енергії та енергоефективності.
III група заходів – Проведення програми передачі досвіду ноу-хау стосовно ефективного використання традиційних і поновлювальних джерел енергії.
IV група заходів – Реалізація пілотних інвестицій для використання сонячної енергії в сфері громадських послуг.
V група заходів – Просування проекту та результатів.

Основні очікувані результати:
- 300 транскордонних стратегій щодо скорочення звичайного споживання енергії у сфері комунальних послуг;
- 8 громадських консультацій в партнерських зонах щодо виявлення реальних потреб і включення найбільш актуальних стратегій різних проектів у галузі енергоефективності;
- енергоаудит на загальній площі у 60 000 квадратних метрів, з яких 30 000 – в повіті Васлуй, 10 000 – у районі Леова, 10 000 – в районі Хинчешти та 10 000 – у районі Ізмаїл;
- 2 програми передачі досвіду ноу-хау, де провідні експерти з науково-дослідницьких інститутів та університетів будуть запрошені з метою поділитися своїми знаннями та досвідом в галузі поновлювальних джерел енергії та енергоефективності;
- 1200 брошур, які включатимуть уроки, які, в свою чергу, будуть витягнуті з тих двох програм по передачі досвіду;
- 1200 листівок, які будуть містити короткий опис проекту;
- 4 пілотні інвестиції в рамках проекту: Повітова лікарня Васлуй, Районна лікарня Леова, Лікарня Карпінєнь (Хинчешти) та Центр соціальних послуг (сонячні панелі для виробництва гарячої води).

Читати далі

Створення кваліфікаційної системи підготовки трудових ресурсів портового сектору в сприятливому середовищі (TRAINING4PORT)

Веб-сайт: www.training4port.asdei.od.ua

Головний партнер/Аплікант:
Союз румунських внутрішніх портів (Галац, Румунія)
Партнери:
Агентство Транскордонного Співробітництва та Європейської Інтеграції (Кагул, Республіка Молдова)
ГО Агентство Сталого Розвитку та Європейської Інтеграції "Єврорегіон "Нижній Дунай" (Ізмаїл, Україна)
Асоціація "Global Project" (Галац, Румунія)

Контекст та основні цілі проекту: Транспортна система є основою економіки, від якої також залежить і стан навколишнього середовища. Дунайські порти мають континентальне значення, що забезпечує пряме транскордонне перевезення вантажів або пасажирів, таким чином, вирішуючи проблему відсутності інфраструктури та послуг сухопутних кордонів. Хоч транспортний потенціал Дунаю мало використовується, тим не менш, існує можливість значного зниження забруднення навколишнього середовища та ризику аварій. На сьогоднішній день існує нагальна необхідність вдосконалення менеджменту, інфраструктури, технічних умов та компетенції робочої сили в цій сфері. Так як портові послуги потерпають значних змін, особливо в транспортно-логістичному секторі, враховуючи також динамічний розвиток конкурентного ринку, вміння якомога більше задовольнити вимоги клієнта є більш ніш актуальним. Досвід показує, що компетентність роботи персоналу порту відіграє дуже важливу роль, але, знову ж таки, враховуючи динаміку ринку, існують суттєві прогалини обізнаності в цій області. Нові технології, нові робочі місця і реінжиніринг майже всіх технологічних процесів – це основні напрямки діяльності для досягнення цілей на сучасному конкурентоспроможному ринку. Знання вимог ринкового попиту повинно стати відправною точкою процесу удосконалення. Також, має бути проведено дослідження вже існуючих навичок/компетенції у персоналу, наявні кваліфікаційні ресурси, інституційна основа і не в останню чергу очікуванні зміни від цього процесу. Щоб відповідати потребам сучасного ринку, перш за все необхідно скласти план дій, "стратегію", яка б дала можливість створити базу на навчання у сприятливих умовах персоналу відповідних установ.

Основні цільові групи:

Учасники: асоціації постачальників портових послуг, портові адміністрації, транскордонні та регіональні асоціації, які тісно співпрацюють з місцевими органами управління/адміністраціями.

Зацікавлені сторони: постачальники портових послуг, клієнти порту, профспілки, постачальники тренінгових та освітянських послуг, різного роду владні установи.

Прямі бенефіціарії: співробітники порту, роботодавці

Інші: молодь, безробітні, жінки.

Актуальність проекту для EUSDR та відповідна пріоритетна галузь:

PA1A: гармонізація в сфері освіти та сертифікації шляхом підтримки інформації та участі дунайських портів в процесі європейської модернізації в області внутрішнього судноплавства (річкового). Заходи: інвестування в освіту і робочі місця в навігаційній галузі Дунаю.

PA08: підтримка конкурентоспроможності підприємств за рахунок високоефективних навчальних та кваліфікаційних систем для персоналу.

PA09: інвестування в людей та їх навички по зміцненню співпраці між ключовими зацікавленими сторонами на ринку праці, в сфері освіти та наукових досліджень з метою розробки регіональних програм розвитку.

Географічна зона діяльності проекту:

Діяльність в рамках проекту буде проводитись в Румунії, Україні та Республіці Молдова. Зона дослідження буде включати до себе спільноти дунайських портів і сектор портових послуг в цих трьох країнах. Документальна робота охоплюватиме всі країни з макрорегіону Дунай.

Заходи проекту

WP1 – Створення групи зацікавлених сторін

Опис:

Відповідальний за цей захід є Головний партнер/Аплікант разом зі всіма партнерами. Захід спрямований на вибір відповідних зацікавлених сторін, які стануть предметом дослідження ринку. Кожним партнером у своїй країні буде проведено інвентаризацію постачальників портових послуг та профспілок портових робітників з усіх дунайських портів. Крім того, ще й існуючих постачальників в сфері тренінгів та навчальних курсів, які можуть бути задіяні в проекті. Також, буде розроблені бази даних зацікавлених сторін, які будуть завантажені на веб-сайтах партнерів з метою доступності для інших стейкхолдерів. Розробкою відповідного веб-сайту займатиметься український партнер. Всі висновки, поетапно, будуть відображені у доповіді, зробленої Головним партнером/Аплікантом.

Основні цілі:

 • інвентаризація постачальників портових послуг (всі партнери)
 • інвентаризація профспілок портових робітників (всі партнери)
 • інвентаризація існуючих постачальників послуг з навчання та тренінгів для працевлаштування в порту (всі партнери)
 • розробка бази даних зацікавлених сторін (Головний партнер/Аплікант)
 • розробка веб-сайту (український партнер)
 • підведення підсумків у вигляді доповіді (Головний партнер/Аплікант)

Індикатори:

 • 1 дослідження (30 сторінок)
 • 1 ІТ- інструмент
 • 3 бази даних зацікавлених сторін
WP2 – Дослідження ринку робочої сили портів

Опис:

Мета цього блоку заходів полягає у виявленні прогалин на ринку праці порту, що стосується компетенції оперативного персоналу, задоволення потреб роботодавців, а також, очікувані професійні досягнення робітників. Консультантами з досліджень ринку буде розроблено запитальник (анкету) яка буде стосуватись огляду існуючої ситуації щодо робочих місць, розвитку необхідних компетентних навичок у робітників порту, сучасні потреби роботодавців та ін.. В ході дослідження будуть проводитись консультації з відповідними зацікавленими сторонами. На основі результатів маркетингових досліджень буде розроблено стратегію з метою створення системи навчання на основі компетентності.

Основні цілі:

 • консалтинг (Головний партнер/Аплікант)
 • підготовка дослідження ринку: розробка критеріїв відбору і створення представницьких зразків; розробка он-лайн анкетування
 • збір інформації стосовно стейкхолдерів (зацікавлених сторін)
 • обробка інформації
 • розробка стратегії
 • консультації з відповідними зацікавленими сторонами цільових країн, які будуть організовані у кожного партнера
 • розробка плану дій

Індикатори:

 • 3 зустрічі (15 годин)
 • 2 дослідження (100 сторінок)
 • 1 запитальник (анкета)
WP3 – Створення сприятливих умов для розвитку відповідної компетенції робочої сили порту

Опис:

Огляд/оцінка існуючої нормативно-правової бази для роботи в порту, а також, умов зайнятості робочої сили (за допомогою партнерів). Мета дослідження полягає ідентифікацію існуючої нормативно-правової бази і її відповідність сприятливим умовам розвитку компетентних навичок персоналу порту. Результати будуть базуватись на основі документації та законодавства кожної з країн-партнерів, а також, попередніх дослідженнях. Кожен партнер буде проводити у своїй країні персонально дослідження. На підставі результатів дослідження буде розроблена стратегія, яка буде вказувати на прогалини в цій області, а також, основні напрямки майбутньої роботи. Будуть організовані в кожній з країн зустрічі з представниками місцевих органів влади та профспілок з метою тісної та плідної співпраці.

Основні цілі:

 • огляд існуючої нормативно-правової бази для роботи в порту. Розробка бази даних (всі партнери)
 • огляд умов зайнятості робочої сили в портах (всі партнери)
 • огляд попередніх досліджень, що стосується вищезазначених питань (Головний партнер/Аплікант)
 • співпраця з профспілками, місцевими органами влади (зустрічі)
 • розробка стратегії з метою створення сприятливого середовища (Головний партнер/Аплікант)
 • розробка плану дій, який буде супроводжувати стратегію

Індикатори:

 • 2 дослідження/публікації, 70 сторінок
 • 3 зустрічі, 3 години
 • 1 база даних
WP4 – Розробка концепції та визначення джерел фінансування

Опис:

Ґрунтуючись на цілях WP2 та WP3 буде розроблена концепція проекту з метою реалізації вищезазначених дій, а також, стратегія. Це буде супроводжуватись відповідним фінансуванням з бюджету проекту.
Огляд існуючих можливостей фінансування буд здійснюватись з метою виявлення потенційних джерел фінансування.
Буде розроблений список потенційних партнерів.

Основні цілі:

 • розробка концепції проекту
 • огляд джерел фінансування
 • розробка бюджету
 • список потенційних партнерів

Індикатори:

 • 1 концепція проекту
 • 1 бюджетний план
 • 1 список потенційних партнерів
WP5 – Менеджмент та загальне управління

Опис:

Партнери в рамках проекту будуть здійснювати заходи, передбачені в заявці (Application form) відповідно до умов, встановлених у договорі субсидування, а також, за вказівками керівництва. Команда проекту буде виконувати заходи щодо забезпечення якості управління реалізації проекту з метою досягнення вищезазначених цілей. Для публічності реалізації проекту, інформація буде систематично викладатись на веб-сайті партнерів, а також, будуть організовані 2 заходи – один на початку проекту, інший – наприкінці. Стійкість діяльності в рамках проекту буде забезпечуватись шляхом розробки концепції плану дій та стратегій.
Партнери проекту будуть тісно співпрацювати та забезпечать Головного партнера/Апліканта необхідною підтримкою з метою успішної реалізації проекту відповідно Угоди про партнерство.

Заходи:

 • планування
 • контроль
 • звітність
 • видимість (гласність): веб-сайт (2 заходи в Румунії та Україні). Розміщення прес-релізів безпосередньо перед заходами (для зацікавлених сторін). По 50 брошур будуть роздані під час заходів.

Індикатори:

 • 2 заходи, 60 учасників
 • 8 зустрічей, 8 годин
 • 8 прес-релізів

Очікувані результати від заходів в рамках проекту

Встановлення стратегічних цілей та дій, які необхідні для створення системи навчання на основі компетентної моделі для роботодавців портів, а також, сприятливого середовища для цих цілей.

Партнерство буде складатись з організацій з твердим зобов’язанням підтримувати розвиток дунайських спільнот. Завдяки цьому проекту буде проведено глибокий аналіз ринку праці портів з трьох придунайських країн, буде закладена основа для нових проектів у майбутньому. Буде розроблена спільна модель компетентної системи навчання, яка, в свою чергу, привнесе свій внесок у підвищення якості портових послуг, поліпшення доступності праці та мобільності робочої сили в портах макрорегіону Дунай.

Читати далі

Створення тристоронньої транскордонної мережі для розвитку і маркетингу сільськогосподарських продовольчих місцевих традиційних продуктів у транскордонній зоні Нижнього Дунаю

Створення тристоронньої транскордонної мережі для розвитку і маркетингу сільськогосподарських продовольчих місцевих традиційних продуктів у транскордонній зоні Нижнього Дунаю

Сталий розвиток прикордонної зони Тулча-Одеса-Кагул може бути забезпечений тільки за рахунок розвитку економічного та конкурентоспроможного, стабільного, здорового середовища, яке буде спроможне і в подальшому покращувати якість життя його громадян.

Проект спрямований на створення стійкої бази місцевого соціально-економічного розвитку в прикордонній зоні Нижнього Дунаю з метою стимулювання ініціатив місцевого розвитку в населених пунктах Сарікьой (повіт Тулча, Румунія), Утконосівка (Одеська область, Україна) та Колібашь (Кагульський район, Республіка Молдова). В цілому, проект має за мету сформування пунктів для переробки овочів та фруктів (до 60 місцевих виробника з трьох країн-учасниць проекту) по одному в кожній країні.

Очікувані результати проекту:

- 60 навчених та сертифікованих румунських, українських та молдавських громадян у сфері переробки овочів та фруктів;

- 3 центра переробки овочів та фруктів та виготовлення консервів які матимуть роль бізнес-інкубаторів в сільських районах;

- створення як мінімум 15 нових профільних мікропідприємств у сільських районах;

- створення, як мінімум, однієї асоціації виробників в рамках проекту;

- створення трьохсторонньої мережі для розвитку маркетингу агрохарчової та традиційної продукції в Єврорегіоні Нижнього Дунаю;

- зміцнення трьохсторонньої співпраці Румунія-Україна-Республіка Молдова для обміну досвідом та передачі ноу-хау в галузі агробізнесу.



Читати далі