Діяльність

Фінальні громадські слухання
6 лютого 2015 - Фінальні громадські слухання в рамках проекту "Енергія транскордонний ресурс", код MIS-ETC 1842